miercuri, 19 noiembrie 2014

Cererea de chemare în judecată (II)

Continui astăzi seria dedicată conținutului cererii de chemare în judecată. Primul articol poate fi citit aici

Există situații în care alegeți ca cererea de chemare în judecată să fie făcută de o altă persoană, avocat sau mandatar neavocat. El este reprezentantul vostru în fața instanței. 

În această situație, în cererea de chemare în judecată trebuie trecute numele, prenumele şi calitatea celui care vă reprezintă în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Menționarea acestor date este necesară numai dacă cererea este formulată și semnată de reprezentantul vostru, în calitatea menționată. 

În toate cazurile de reprezentare trebuie ca în cerere să se indice în mod clar calitatea de reprezentant. Neindicarea acestei calități poate duce la anularea sau respingerea cererii, după caz. 

Cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele reprezentantului vostru, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea. Aceste date se trec în cerere în măsura în care există, cu scopul de a facilita comunicarea rapidă a citațiilor și a altor acte de procedură. În toate cazurile de reprezentare se va alătura la cererea de chemare în judecată procura, împuternicirea avocațială sau actul care justifică reprezentarea voastră în justiție.


Sursă foto: http://destepti.ro/speciile-literare-exemplificate-in-creatii-romanesti-autentice

duminică, 16 noiembrie 2014

Legislația poate fi consultată gratuit, pe site-ul Ministerului JustițieiÎn 12 noiembrie 2014 Ministerul Justiției a dat publicității un comunicat prin care a anunțat lansarea oficială a Portalului legislativ, o aplicație electronică de legislație națională care permite accesul gratuit al cetățenilor și al instituțiilor publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul comunitar, la o bază de date legislativă națională, gestionată de Ministerul Justiției. 

În comunicat se arată că inițierea acestui proiect de către Ministerul Justiției a fost determinată de necesitatea soluționării unei probleme majore cu care se confruntă la momentul actual societatea românească, și anume asigurarea accesului rapid, liber și neîngrădit al oricărei persoane fizice sau juridice interesate la legislație. 

Portalul legislativ poate fi accesat la adresa http://legislatie.just.ro/. De asemenea, el poate fi accesat și de pe prima pagină a site-ului Ministerului Justiției, www.just.ro. Eu l-am testat și a fost foarte ușor de utilizat. Găsiți pe Portalul legislativ actele normative atât în forma de bază, cât și în forma actualizată. 

duminică, 9 noiembrie 2014

Ce vrăji a mai făcut instanța meaCodul de procedură civilă ne anunță, cu emfază, că instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant. Tu, care nu verifici periodic portalul instanțelor ca să vezi dacă este cazul să te prezinți în instanță, stai liniștit cu credința că vei primi o citație dacă ai fost dat în judecată. Ei bine, te înșeli!

Acum o lună de zile a ajuns pe biroul meu o cerere de chemare în judecată. M-am uitat nedumerită la ea: nu avea nicio citație anexată. Avea, în schimb, anexată o adresă-tip cu care instanța comunică încheieri de ședință. Cineva tăiase cu pixul titulatura și scrisese olograf ”copie de pe acțiune”. Puteți vedea adresa cu pricina în poza ce însoțește articolul. 

Bun, bun, m-am gândit eu, mi se comunică o cerere, dar de ce fără citație? Dosarul nu exista în evidențele instituției în care lucrez, deci până la acel moment nu fuseserăm citați în cauză. M-am uitat repede pe portal, convinsă că voi găsi acolo toate răspunsurile pe care le căutam. Ei, aș! Ceața a devenit și mai densă. Am aflat de pe portal că fuseserăm introduși în cauză la ultimul termen și că instanța dispusese citarea noastră și comunicarea cererii de chemare în judecată. Păi atunci unde era citația? 

E de prisos să vă mai spun că nici până în ziua de astăzi nu am aflat răspunsuri la întrebările mele. Instanța a rămas în pronunțare la termenul imediat următor, cel pentru care nu am fost niciodată citați. Probabil că dovada de înmânare a citației nu a mai fost necesară. :) În mod cert voi primi sentința civilă fără ca vreodată să mai primesc și citația pentru termen. Citație pe care eu, care trăiesc cu nostalgia lucrului bine făcut, o mai aștept și astăzi…

miercuri, 5 noiembrie 2014

Cererea de chemare în judecată (I)

Încep astăzi o scurtă serie despre elementele pe care trebuie să le conțină o cerere de chemare în judecată. Sper să fie utilă oricărei persoane care vrea să se adreseze unei instanțe.

În primul rând, o cerere de chemare în judecată trebuie să cuprindă elementele de identificare a părților. Avem două categorii de elemente de identificare:

1. Cele pe care este obligatoriu să le menționați în cerere:

-numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. În cerere veți scrie numele și prenumele persoanelor fizice în forma completă, așa cum apare în cartea de identitate, iar denumirea persoanelor juridice o veți scrie în forma în care apare în evidențele în care acestea sunt înregistrate (Oficiul Registrului Comerțului etc.). Nu vă puteți judeca nici cu ”vecinul Gheorghe”, nici cu ”Popescu de pe scară” și nici cu ”S.R.L.-ul de pe strada mea”.

În cazul părților persoane fizice, este suficient să scrieți locul unde acestea locuiesc efectiv. Nu trebuie să indicați neapărat domiciliul din actele lor de identitate dacă acesta nu coincide cu locul unde ele locuiesc efectiv. În cazul părților persoane juridice, trebuie să indicați sediul așa cum apare el în evidențele în care acestea sunt înregistrate.

-codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, dacă posedă ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare.

2. Cele pe care le veți menționa în cerere doar dacă le cunoașteți:

-codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale pârâtului, dacă posedă ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare.

Cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea. Aceste date se trec în cerere în măsura în care există, cu scopul de a facilita comunicarea rapidă a citațiilor și a altor acte de procedură. Dacă locuiți în străinătate, veți scrie în cererea de chemare în judecată și domiciliul ales în România, unde vi se vor comunica toate actele privitoare la proces. 


Sursă foto: http://destepti.ro/speciile-literare-exemplificate-in-creatii-romanesti-autentice