miercuri, 27 august 2014

Nu mă pot prezenta în instanță. Ce soluții am la îndemână?

Ești reclamant într-un litigiu civil și nu ai știut că poți să soliciți de la bun început instanței să judece procesul în lipsa ta. Nu te poți prezenta la următorul termen și vrei să știi ce este de făcut. Simplu, vei trimite o cerere prin care vei solicita judecata în lipsă. Cererea ta va arăta așa:


Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel …
Dosar nr. …
Termen: …

Domnule Președinte,

Subsemnatul …., domiciliat în …., având calitatea de reclamant în dosarul nr. …, aflat pe rolul Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel …, formulez prezenta

CERERE DE JUDECARE ÎN LIPSĂ

a cauzei, în baza art. 411, alin. (1), pct. 2 teză finală Cod procedură civilă.

       Data                                                                                                      Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel …Pui cererea în plic și o trimiți instanței. Poți proceda la fel și dacă ești pârât, precum și dacă te afli în căi de atac. Eu îți recomand, totuși, să nu faci din acest tip de cerere o regulă și să încerci să fii prezent în sala de judecată.

__________________________________________________________________________
Ai o nelămurire în legătură cu un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un mesaj iar eu voi încerca să te ajut.

luni, 11 august 2014

Până când pot să îmi modific cererea de chemare în judecată?

Ai un proces civil pe rolul instanței și ți-ai dat seama că vrei să mai ceri ceva instanței. Asta înseamnă să îți modifici cererea de chemare în judecată. O să îți spun până când poți să faci asta.

În primul rând este importantă data la care a început procesul. De ce? Pentru că, începând cu data de 15 februarie 2013, avem un nou Cod de procedură civilă. Procesele care au început anterior acestei date se vor desfășura potrivit dispozițiilor vechiului Cod de procedură civilă, numit în continuare ”Codul de procedură civilă de la 1865”. Asta, în drept, se numește ”ultraactivitatea legii”. Litigiile care au început ulterior datei de 15 februarie vor fi guvernate de prevederile Codului de procedură civilă în vigoare.

1. Litigiul tău se judecă potrivit Codului de procedură civilă de la 1865. Asta înseamnă că îți poți modifica cererea până la prima zi de înfățișare, potrivit art. 132, alin. (1) din Codul de procedură civilă de la 1865.

Ei, dar care este ”prima zi de înfățișare”? În primul rând trebuie să știi că prima zi de înfățișare nu este totuna cu primul termen al unei cauze. Prima zi de înfățișare este primul termen la care sunt întrunite cumulativ două condiții:
-toate părțile sunt legal citate;
-părțile pot pune concluzii, adică pot să își exprime punctul de vedere în legătură cu orice aspect din procesul respectiv. Nu pot fi puse concluzii, de exemplu, la un termen al procesului la care pârâtul a depus o cerere pentru lipsă de apărare pe care instanța a admis-o, completul nu era legal compus sau constituit, cererea de chemare în judecată nu a fost comunicată pârâtului.

Prin urmare, prima zi de înfățișare nu coincide întotdeauna cu primul termen al procesului. Dacă cele două condiții enumerate mai sus sunt întrunite chiar la primul termen al procesului, atunci primul termen este și prima zi de înfățișare.

2. Litigiul tău se judecă potrivit Codului de procedură civilă în vigoare. În această situație, îți poți modifica cererea de chemare în judecată până la primul termen la care ai fost legal citat, potrivit art. 204, alin. (1) din Codul de procedură civilă în vigoare. Modificarea cererii peste acest termen poate avea loc numai cu acordul expres al celorlalte părți. 

După cum observi, lucrurile sunt mai clare dacă procesul tău a început ulterior datei de 15 februarie 2013 pentru că ai scăpat de prima zi de înfățișare.

__________________________________________________________________________________
Ai o nelămurire în legătură cu un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un comentariu iar eu voi încerca să te ajut. 

marți, 5 august 2014

Cui adresez o cale de atac?

Vreau să lămurim astăzi o problemă care preocupă pe multă lume. 

Ai pierdut un proces în primă instanța și vrei să ataci hotărârea. Din dispozitivul acesteia afli că apelul/recursul se depune la instanța care a pronunțat-o. Dar cui adresezi calea de atac, președintelui instanței care a pronunțat hotărârea pe care o ataci sau președintelui instanței care o să soluționeze calea de atac?

La modul general vorbind, o cerere trimisă unei autorități publice se adresează conducătorului acelei autorități. La fel se procedează și cu cererea de chemare în judecată, și cu cererea de apel, și cu cererea de recurs. Sunt tot cereri și sunt adresate tot unei autorități, și anume autoritatea judecătorească. În sens larg, o instanță judecătorească este o autoritate publică, autoritatea judecătorească. 

Prin urmare, o cale de atac, fie ea apel sau recurs, se adresează președintelui instanței care urmează să o soluționeze. Începi apelul sau recursul cu formula ”Domnule Președinte” și îl închei cu formula ”Domnului Președinte al Instanței X”, unde instanța X este instanța care urmează să soluționeze calea de atac.

__________________________________________________________________________
Ai o nelămurire în legătură cu un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un comentariu iar eu voi încerca să te ajut.