vineri, 12 septembrie 2014

Poziția Consiliului Superior al Magistraturii față de proiectul de autonomie a ținutului secuiesc

Potrivit unui comunicat de presă dat publicității joi, 11 septembrie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția asupra faptului că lansarea, prin orice mijloc de comunicare în masă, de către vectori de imagine - indiferent dacă sunt analişti, jurnalişti, politicieni - în spaţiul public, a unor teme ce exced cadrului constituţional în materia înfăptuirii justiţiei în România, reprezintă un potenţial de afectare a independenţei şi prestigiului acesteia şi o agresiune la principiile statului de drept.Sursa foto: ziuadecosntanta.ro

miercuri, 10 septembrie 2014

Justiția umblă desculță, dar își cumpără haină de blană

Ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, a declarat vineri, 5 septembrie 2014, în cadrul unei conferințe, că orice persoană va putea avea acces de la distanță, on-line, la dosarele aflate pe rolul instanțelor. Costul acestui proiect se va ridica, potrivit declarației ministrului, la ”probabil zeci de milioane de euro”.

Declarația ministrului m-a dus cu gândul la vechiul proverb românesc ”Chelului îi lipseşte tichia de mărgăritar.” Să ne înțelegem de la bun început: nu sunt împotriva progresului, însă consider că un bun manager trebuie să aloce fondurile în funcție de priorități. Știu foarte bine că fondurile pentru cheltuielile de personal și cele pentru investiții sunt prevăzute, în bugetul unei instituții, la capitole bugetare distincte. Cu toate acestea, nu îți prevezi la investiții ”probabil zeci de milioane de euro” atunci când nu ai bani pentru cei pe care ar trebui să îi angajezi în sistem.

Judecătorii sunt, practic, îngenuncheați de numărul mare de dosare pe care îl au. Personalul auxiliar de justiție stă în aceeași poziție. Și asta nu se întâmplă de azi sau de ieri, ci de mult prea mult timp. Cu toate acestea, numărul de persoane care intră în sistem a început să se micșoreze: numărul celor care vor fi auditori de justiție a scăzut, iar numărul magistraților care intră anual direct pe post este în scădere de câțiva ani. Pe acest fond, de lipsă a resurselor umane și materiale, intrarea în vigoare a anumitor dispoziții din Codul de procedură civilă a fost amânată pentru data de 1 ianuarie 2016.   

Cu toate acestea, Ministerul Justiției va cheltui ”probabil zeci de milioane de euro” pentru ca onorabilul justițiabil care plătește să își poată vedea dosarul de acasă, din fotoliu. Pentru capetele luminate de la conducerea ministerului nu mai contează faptul că, până la fixarea primului termen, care poate fi și peste un an de la data introducerii cererii, onorabilul doar plătește, fără să aibă ce să vadă. Ca să nu mai discutăm despre calitatea actului de justiție care, cu oameni puțini, nu poate fi altfel decât inexistentă.


marți, 9 septembrie 2014

Sunt licențiat în drept. Am obligația să angajez avocat în recurs?

Ai pierdut un proces și vrei să declari recurs împotriva sentinței pronunțate de prima instanță. Ai auzit, însă, că ai obligația legală să angajezi un avocat pentru a îl redacta și pentru a te reprezenta în fața instanței de recurs. Ești licențiat în științe juridice și vrei să afli dacă această obligație subzistă și în cazul tău. 

Ei bine, nu ai această obligație. Ca regulă, în recurs cererile și concluziile părților nu pot fi formulate și susținute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic. Recursul, sub sancțiunea nulității, trebuie să cuprindă numele, prenumele, domiciliul profesional și semnătura avocatului care îl formulează sau numele, prenumele și semnătura consilierului juridic. Prin excepție de la această regulă, partea care este licențiată în drept poate să redacteze și să semneze singură recursul și poate să se prezinte în fața instanței de recurs și să pună concluzii în privința oricăror chestiuni litigioase. 

La sugestia Dianei (vezi comentariile), fac următoarea completare: nu doar partea licențiată în drept este exceptată de la obligația de a-și angaja avocat în recurs. Și mandatarul acesteia, soț sau rudă de gradul II inclusiv, poate să redacteze și să semneze recursul, precum și să formuleze și să susțină orice cereri în fața instanței de recurs, dacă este licențiat în drept.

__________________________________________________________________________
Ai o nelămurire în legătură cu un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un comentariu iar eu voi încerca să te ajut.

luni, 8 septembrie 2014

Sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție va fi la Palatul Parlamentului

Potrivit unei știri care a apărut recent în mai multe publicații, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va prelua fostul sediu al SPP, aflat într-o aripă a Palatului Parlamentului şi administrat de Senat. În acest scop, Guvernul a aprobat marți, 2 septembrie, o hotărâre privind trecerea unei părți din Palatul Parlamentului în administrarea Ministerului Justiției. Hotărârea nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial.

Vreau să mai depun înscrisuri la dosar. Cum procedez?

Ai calitatea de pârât într-un proces și ai trimis întâmpinarea în termenul fixat de instanță în acest scop. Odată cu întâmpinarea ai trimis și înscrisuri. Ulterior descoperi alte înscrisuri, care crezi că ar fi utile în proces sau pe care pur și simplu ai uitat să le anexezi întâmpinării. Cum procedezi astfel încât și acestea să ajungă la dosar fără să ai probleme ulterior? 

1. Dacă în cauză nu s-a fixat încă primul termen sau dacă acesta nu a trecut, pui înscrisurile într-un plic, în dublu exemplar – pentru reclamant și pentru instanță, însoțite de următoarea adresă:

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel …
Dosar nr. …
Termen: …

Domnule Președinte,

Subsemnatul …., domiciliat în …., având calitatea de pârât în dosarul nr. …, aflat pe rolul Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel …, vă înaintez prin prezenta, în completarea probatoriului propus prin întâmpinare, următoarele înscrisuri:
-…
-…
-…

       Data                                                                                                      Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel … 

2. Dacă a trecut primul termen dar încă nu ați discutat probele în fața instanței, atunci vei depune aceste înscrisuri în ședință publică, atunci când instanța vă va întreba - pe reclamant și pe tine - ce probe propuneți.

3. Dacă a trecut și termenul la care tu și reclamantul ați propus probe, atunci nu mai poți să depui aceste înscrisuri la dosar. Nu-ți mai rămâne decât ca, pe viitor, să fii mai atent sau să iei lecitină. :)

miercuri, 3 septembrie 2014

Ce este dispozitivul unei hotărâri judecătorești?

Diana m-a întrebat aici ce este dispozitivul unei hotărâri judecătorești și cum se poate obține el. Precizez de la bun început că discuția este numai despre hotârârile judecătorești pronunțate în dosare civile. 

O să fac o comparație pe care am făcut-o și în ultimul an de facultate, atunci când am învățat care este structura unei hotărâri judecătorești. Pe vremea când eram elev, profesorii îmi cereau să fac compuneri. Orice compunere are trei părți: o introducere, un cuprins și o încheiere. În mod similar, orice hotărâre judecătorească civilă are trei părți: partea introductivă (practicaua), considerentele și dispozitivul. Adică o introducere, un cuprins și o încheiere. 

Dispozitivul este soluția dată de instanță tuturor cererilor părților. Locul unui dispozitiv într-o hotărâre judecătorească este la finalul acesteia, imediat după formula ”PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE”. După cum cred că ți-ai dat seama deja, nu poți să obții un dispozitiv separat de hotărârea judecătorească din care face parte. Te vei afla în posesia acestuia atunci când instanța îți va comunica hotărârea.

Din punct de vedere tehnic dispozitivul trebuie să cuprindă următoarele: numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, soluţia dată tuturor cererilor deduse judecăţii şi cuantumul cheltuielilor de judecată acordate.

__________________________________________________________________________
Ai o nelămurire în legătură cu un proces civil sau alte buclucuri juridice? Lasă un comentariu iar eu voi încerca să te ajut.