vineri, 16 ianuarie 2015

Articol cu final deschis: comunicarea hotărârii judecătorești prin e-mail

Potrivit unui comunicat dat publicității de Ministerul Justiției, părțile și participanții la un proces civil pot solicita transmiterea, în format electronic, a încheierilor de ședință, a sentințelor civile și a deciziilor civile.

După cum se arată în comunicat, programul informatic al instanțelor a fost modificat astfel încât să permită transmiterea prin e-mail către părțile dintr-un proces, dar și către reprezentanții legali ai acestora, a încheierilor de ședință, a sentințelor și a deciziilor civile imediat ce acestea sunt încărcate în sistem. 

Faptul că pot solicita comunicarea prin intermediul e-mailului a oricărei hotărâri judecătorești precum și afirmațiile contradictorii ale Ministrului Justiției (cum pui în executare un draft, practic?) m-au făcut să mă întreb următoarele:
-în ce temei legal pot eu să solicit comunicarea pe e-mail a unei hotărâri?
-de la ce dată curge termenul de exercitare a căii de atac, de la data comunicării hotărârii prin intermediul e-mailului sau de la data comunicării hotărârii prin intermediul poștei?

În opinia mea, solicitarea comunicării acestor hotărâri se poate face în temeiul art. 154, alin. (6) Cod procedură civilă. În vederea confirmării, instanţa, odată cu hotărârea judecătorească, va comunica un formular care va conţine: denumirea instanţei, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea şi indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii, numele în clar şi semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei şi va fi expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace (art. 154, alin. 6 teză finală Cod procedură civilă). Acest formular se atașează la dosar și face dovada că partea a primit hotărârea solicitată. 

În privința datei de la care începe să curgă termenul pentru exercitarea căii de atac, cred că multe voci o să spună că acest termen începe să curgă numai după comunicarea hotărârii prin poștă. Eu sunt de părere că avem o comunicare perfect valabilă și dacă hotărârea este transmisă prin e-mail, la cererea părții. Art. 427 Cod procedură civilă care reglementează comunicarea hotărârii judecătorești nu distinge după modalitatea de comunicare a acesteia, iar existența la dosar a formularului prevăzut la art. 154, alin. 6 teză finală Cod procedură civilă face dovada că partea a primit hotărârea judecătorească. 

Sigur că cele de mai sus sunt doar opinii exprimate pe un teren absolut nou și, ca orice opinii, pot fi greșite. Voi citi cu plăcere orice alte opinii contrare.

Sursă foto: http://destepti.ro/speciile-literare-exemplificate-in-creatii-romanesti-autentice