luni, 8 septembrie 2014

Vreau să mai depun înscrisuri la dosar. Cum procedez?

Ai calitatea de pârât într-un proces și ai trimis întâmpinarea în termenul fixat de instanță în acest scop. Odată cu întâmpinarea ai trimis și înscrisuri. Ulterior descoperi alte înscrisuri, care crezi că ar fi utile în proces sau pe care pur și simplu ai uitat să le anexezi întâmpinării. Cum procedezi astfel încât și acestea să ajungă la dosar fără să ai probleme ulterior? 

1. Dacă în cauză nu s-a fixat încă primul termen sau dacă acesta nu a trecut, pui înscrisurile într-un plic, în dublu exemplar – pentru reclamant și pentru instanță, însoțite de următoarea adresă:

Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel …
Dosar nr. …
Termen: …

Domnule Președinte,

Subsemnatul …., domiciliat în …., având calitatea de pârât în dosarul nr. …, aflat pe rolul Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel …, vă înaintez prin prezenta, în completarea probatoriului propus prin întâmpinare, următoarele înscrisuri:
-…
-…
-…

       Data                                                                                                      Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel … 

2. Dacă a trecut primul termen dar încă nu ați discutat probele în fața instanței, atunci vei depune aceste înscrisuri în ședință publică, atunci când instanța vă va întreba - pe reclamant și pe tine - ce probe propuneți.

3. Dacă a trecut și termenul la care tu și reclamantul ați propus probe, atunci nu mai poți să depui aceste înscrisuri la dosar. Nu-ți mai rămâne decât ca, pe viitor, să fii mai atent sau să iei lecitină. :)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu